ผลิตภัณฑ์

  1. เหล็กเส้นกลม (Round Steel Bars) เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 20-2559 โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ถึง 25 มม. มีความยาว 10 เมตร และมีชั้นคุณภาพ SR24

 

 

 

 

 

  1. เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Steel Bars) เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 24-2559 โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ถึง 40 มม. มีความยาว 10 และ 12 เมตร ประกอบด้วยชั้นคุณภาพ 3 ชั้น คือ SD30, SD40 และ SD50