แจ้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
>> ดาวน์โหลด <<


แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(กรุณาส่งกลับภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564)
>> ดาวน์โหลด <<


แบบฟอร์มส่งคำถาม
>> ดาวน์โหลด <<

 

แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 โดยกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ใหม่

เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-AGM) และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดาวน์โหลด --> TH, ENG

 

CONTACT US


 

 

 

สำนักงาน (กรุงเทพฯ) :
ชั้น 8 อาคารประภาวิทย์ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : (66-2) 630-0590-5 (6 คู่สาย)
โืทรสาร : (66-2) 236-6995-6
อีเมลล์ : bsbmbkk@bsbm.co.th

 

โรงงาน :
เลขที่ 8 หมู่ 7 ถนน บ้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึงอำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140

โทรศัพท์ : (032) 548384-9 (6 Lines)
โทรสาร : (032) 548392
อีเมลล์ : bsbmbkk@bsbm.co.th