หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และ รายงานประจำปี 2559 บนเว็บไซค์ ของบริษัท***
งบการเงินปี 2559
BSBM ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในระดับ'ดีเยี่ยม'
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ปี 2557-2559
เผยแพร่รายงานประจำปี 2559
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560


hit counter
 

 

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มสหวิริยากับกลุ่มนักลงทุนชาวไต้หวัน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี 2547 และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อ BSBM ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,132.5 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตเหล็กเส้นรายใหญ่ของประเทศไทยด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 720,000 ตันต่อปี สินค้าของบริษัทผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยเพื่อการก่อสร้างครอบคลุมทุกขนาดและชั้นคุณภาพที่ต้องการในตลาด บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี 2538 และยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ตั้งแต่ปี 2543 และ 2548 ตามลำดับ

 

โรงงานของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นที่ดินขนาด 200 ไร่ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใกล้กับท่าเรือน้ำลึกที่สามารถเทียบเรือระวางสูงสุดถึง 100,000 ตัน ซึ่งบริหารงานโดยบริษัทในเครือสหวิริยา การมีทำเลใกล้กับท่าเรือน้ำลึกนี้เอง ช่วยให้บริษัทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนในการใช้เรือลำเลียง และช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งโดยรถบรรทุกด้วย กระบวนการผลิตเหล็กเส้นเป็นแบบรีดร้อนโดยใช้เหล็กแท่งเล็กนำเข้า (บิลเล็ต) เป็นวัตถุดิบ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรักษาคุณภาพของ สินค้าอย่างสม่ำเสมอ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทคือผู้ประกอบการขายส่งเหล็กซึ่งสามารถกระจายสินค้าของบริษัทไปถึงมือผู้ค้ารายย่อยตลอดจนผู้ใช้เหล็กเส้นก่อสร้างทั่วประเทศโดยตรง บริษัทได้สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ ลูกค้าชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

 

 
 
เหล็กเส้นกลม
- เหล็กเส้นกลมมาตรฐาน มอก. 20-2543
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ถึง 34 มม.
- ชั้นคุณภาพ SR 24 เหมาะสำหรับเสริมคอนกรีตที่ต้องการความเข็งแรงสูง
เหล็กเส้นข้ออ้อย
- เหล็กเส้นข้ออ้อยตามมาตรฐาน มอก. 24-2548
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ถึง 40 มม.
- ชั้นคุณภาพ SD 30, SD 40 และ SD 50 เหมาะสำหรับเสริมคอนกรีตที่
   ต้องการความแข็งแรงสูง
 
 
 
Home | About Us | Organization | Products | Investor Relations | Production Process | Contact Us | Job
Copyright (c) 2009, . All Right Reserved.