ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 

ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม

 

>> ดูรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม (TH)

>> ดูรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม (ENG)