ชื่อบริษัท : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ : BSBM
จดทะเบียนหุ้นสามัญ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทุนจดทะเบียน : 1,132.5 ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ : ผลิตเหล็กเส้น

ผลิตภัณฑ์
เหล็กเส้นกลม : เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 34 มม. ยาว 10 ม.
เหล็กเส้นข้ออ้อย : เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 40 มม. ยาว 10 และ 12 ม.

วัตถุดิบที่ใช้
บิลเล็ต (Billet) : Prime Steel Billet 
น้ำหนัก : 0.6 ถึง 1 ตันต่อแท่ง
ขนาดหน้าตัด : 100 x 100 มม. ถึง 150 x 150 มม.
ความยาว : 6 ถึง 12 ม.

การผลิต
กระบวนการผลิต : Hot-Rolled Process, Reheating Furnace, Air Cooling

ขนาดโรงงาน
พื้นที่โรงงาน : 132,840 ตรม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : 29,156 ตรม.

กำลังการผลิต : 720,000 ตัน ต่อปี


ข้อมูลอื่น ๆ : ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 , ISO14001:2004
จากสถาบัน  WIT Assessment

- คลิกดู ISO9001:2008

- คลิกดู ISO14001:2004 
 
Home | About Us | Organization | Products | Investor Relations | Production Process | Contact Us | Job
Copyright (c) 2009, . All Right Reserved.